Слоўнік > Вымярэнне часу > Звычайна

Звычайна

Прыслоўе

1. Пастаянна, прывычна .
2. Часцей за ўсё, як правіла.

Аднакаранёвыя словы

Звычайны дзень, незвычайныя вочы.

Прыклады ўжывання

Звычайна мы прыходзім дадому ў пяць гадзін.

Звычайна ён не бяжыць туды.

Звычайна яна ідзе да цябе?

Тэст «Школа»

Практыкаванні па тэме «Школа»