Слоўнік > Спорт > Валейбол

Валейбол

Валейбол

Валейбол

Валейбол

(наз., м.р.)

Спартыўная гульня ў мяч, які перакідваецца цераз сетку ад адной каманды да другой.

Граматычныя формы:

Адзін. Лік Мн. Лік
N Жаночы валейбол  —
N2 Няма валейбола
N3 Валейболу
N4 Праз валейбол
N5 Займацца валейболам
N6 Аб валейболе

Лексічная спалучальнасць:

Adj. + N: жаночы валейбол;

N + Рrep. + N6: спаборніцтвы па валейболе;

V + N4: любіць валейбол;

V + N5: займацца валейболам;

Аднакаранёвыя словы і іх спалучальнасць:

Валейбольны (Adj): валейбольны клуб;

Валейбаліст (N): вядомы валейбаліст.

Ужыванне ў маўленні:

1.Сёння гуляе жаночая валейбольная каманда з Беларусі супраць каманды з Расіі;

2. Пасля школьных заняткаў мы ідзём на трэніроўку па валейболе.

Тэст па беларускай мове паводле рубрыкі «Спорт» (скачаць файл у фармаце M.Exel)

Электронныя практыкаванні і тэсты паводле рубрыкі «Спорт» у праграме HotPotatoes:  http://by.lang-study.com/praktykavanni/ehlektronnyya-praktykavanni-i-tehsty-pavodle-rubryki-sport-u-pragrame-hotpotatoes/