Слоўнік > Спорт > Спаборніцтва

Спаборніцтва

Спаборніцтва

Спаборніцтва

(наз., н.р.)

Форма дзейнасці, пры якой удзельнікі імкнуцца выявіць перавагу, дабіцца лепшых вынікаў у чым-небудзь.

Граматычныя формы:

Адзін. Лік Мн. Лік
N Складанае спаборніцтва Новыя спаборніцтвы
N2 Удзельнікі спаборніцтва Патрабаванне спаборніцтваў
N3 Па спаборніцтву Спаборніцтвам
N4 Прайграць спаборніцтва Закончыць спаборніцтвы
N5 Вырашыць спаборніцтвам Займацца спаборніцтвамі
N6 Выйграць у спаборніцтве Гаварыць аб спаборніцтвах

Лексічная спалучальнасць:

Adj. + N: складаныя спаборніцтвы;

N + Рrep. + N6: удзел у  спаборніцтве;

V + N2: баяцца спаборніцтва;

V + N5: займацца спаборніцтвамі;

V + Рrep. + N6: удзельнічаць у спаборніцтвах;

V + Рrep. + N5: сачыць за спаборніцтвамі;

 Аднакаранёвыя словы і іх спалучальнасць:

Спаборніцкі (Adj): спаборніцкі вынік;

Спаборнічаць (V): спаборнічаць з камандай.

Ужыванне ў маўленні:

1. Было вельмі цяжка выйграць гэтае спаборніцтва;

2. У спаборніцтвах па футболе ўдзельнічаюць дзяўчаты.

Тэст па беларускай мове паводле рубрыкі «Спорт» (скачаць файл у фармаце M.Exel)

Электронныя практыкаванні і тэсты паводле рубрыкі «Спорт» у праграме HotPotatoes:

http://by.lang-study.com/praktykavanni/ehlektronnyya-praktykavanni-i-tehsty-pavodle-rubryki-sport-u-pragrame-hotpotatoes/