Слоўнік > Спорт > Каманда

Каманда

Каманда

Каманда

Каманда

(наз., ж.р.)

тут — Спартыўны калектыў

Граматычныя формы:

Адзін. лік Мн. Лік
N Спартыўная каманда Валейбольныя каманды
N2 Няма каманды Збор камандаў
N3 Аддаць камандзе Падарункі камандам
N4 Сабраць каманду Хварэць за каманды
N5 Удзельнічаць з камандай Сачыць за камандамі
N6 Песня аб камандзе Аб камандах

Лексічная спалучальнасць:

Num. / Adj. + N: спартыўная каманда;

N + N3:  заданне камандзе;

N + N2: удзел каманды, старшыня каманды;

V + N5: ганарыцца камандамі;

V + Рrep. + N4:  спадзявацца на каманду;

Аднакаранёвыя словы і іх спалучальнасць:

Камандны (Adj): камандны загад;

Камандаваць (V): камандаваць гульнёй;

Камандаванне (N): строгае камандванне;

Камандзір (N): камандзір аддзялення;

Ужыванне ў маўленні:    

1.Кожная спартыўная каманда мае свайго капітана і трэнера;

2.Наша валейбольная каманда штогод удзельнічае ў абласных спаборніцтвах.

Тэст па беларускай мове паводле рубрыкі «Спорт» (скачаць файл у фармаце M.Exel)

Электронныя практыкаванні і тэсты паводле рубрыкі «Спорт» у праграме HotPotatoes:

http://by.lang-study.com/praktykavanni/ehlektronnyya-praktykavanni-i-tehsty-pavodle-rubryki-sport-u-pragrame-hotpotatoes/