Слоўнік > Птушкі > Жаваранак, жаўранак

Жаваранак, жаўранак

Жаваранак

Жаваранак

Жаваранак, жаўранак (-нка, -нку, -нкаў)

Невялікая пеўчая птушка атрада вераб’іных, якая водзіцца пераважна на полі.

Над ускрайкам лесу, дзе пачыналіся жоўтыя пяскі, зазвінела песня ляснога жаваранка. (Я. Колас)

Жаваранак прылятае на праталіну, шпак — на прагаліну, жораў — з цяплом, ластаўка — з лістом.

Тэсты да рубрыкі «Птушкі».

Электронныя практыкаванні і тэсты да рубрыкі «Птушкі».