Слоўнік > Птушкі > Шпак

Шпак

Шпак

Шпак

Шпак (-а, -у, -оў)

Пералётная пеўчая птушка атрада вераб’іных з чорным апярэннем.

Нарэшце наступіла вясна і прыляцелі шпакі.

Жаваранак прылятае на праталіну, шпак — на прагаліну, жораў — з цяплом, ластаўка — з лістом.

Тэсты да рубрыкі «Птушкі».

Электронныя практыкаванні і тэсты да рубрыкі «Птушкі».