Слоўнік > Птушкі > Ластаўка

Ластаўка

Ластаўка

Ластаўка

Ластаўка (-і, -ўцы, -авак)

Пералётная птушка атрада вераб’іных з вузкімі вострымі крыламі, вёрткая і хуткая ў палёце.

Вясковая ластаўка. Гарадская ластаўка.

Мы, трое жэўжыкаў, стаім каля плота і назіраем, як над гразкай вуліцай вывіваюцца белагрудыя ластаўкі. (А. Пальчэўскі.)

Ластаўка нясмела шчабятнула. (А. Вольскі)

Тэсты да рубрыкі «Птушкі».

Электронныя практыкаванні і тэсты да рубрыкі «Птушкі».