Слоўнік > Птушкі > Крылы

Крылы

Крылы (-аў, -ах)

Орган у птушак, насякомых і некаторых млекакормячых, які служыць для лятання.

Нізка над галовамі пралятае крумкач, ляніва махае крыламі.

 Апусціць крылы — страціць энергію, бадзёрасць.

Пад крылом у каго-небудзь — пад чыёй-н. апекай (жыць, знаходзіцца і пад.).

Схаваць пад крыло — акружыць увагай, праявіць клопат аб кім-небудзь.

Тэсты да рубрыкі «Птушкі».

Электронныя практыкаванні і тэсты да рубрыкі «Птушкі».