Слоўнік > Птушкі > Крумкач, варона

Крумкач, варона

Крумкач

Крумкач

Крумкач (-а, -ы, -оў), варона (наз., ж. р., -ы, -е, -он)

Вялікая чорная птушка сямейства крумкачовых, якая харчуецца  пераважна жывёльным кормам.

Кружыліся крумкачы над дымнымі папялішчамі. (М. Лынькоў)

Лічыць варон — праяўляць няўважлівасць, рассеяннасць.

Глядзіць, як варона, а хітры, як чорт.

Тэсты да рубрыкі «Птушкі».

Электронныя практыкаванні і тэсты да рубрыкі «Птушкі».