Слоўнік > Птушкі > Гняздо

Гняздо

Гняздо (-а, -дзе, гнёзд і гнёздаў)

Жыллё, зробленае птушкамі з галінак, гліны, пер’я і інш. на перыяд нясення яек і выседжвання птушанят.

Ластаўчына гняздо. Буслава гняздо. Не разбурай птушыных гнёздаў.

Асінае гняздо — пра зборышча людзей, шкодных для грамадства, пра іх жыллё, месца знаходжання.

Глядзі таксама:

Гнездавацца

Тэсты да рубрыкі «Птушкі».

Электронныя практыкаванні і тэсты да рубрыкі «Птушкі».