Слоўнік > Птушкі > Бусел

Бусел

Бусел

Бусел

Бусел (-сла, -сле, -слоў)

Вялікая пералётная птушка з доўгай прамой чырвонай дзюбай і высокімі чырвонымі нагамі.

Па зялёным лузе ходзіць бусел. Белы бусел з’яўляецца сімвалам Беларусі.

Дзе бусел вядзецца, там шчаслівае месца. Пайшоў Баўтрамей да буслоў па дзяцей.

Тэсты да рубрыкі «Птушкі».

Электронныя практыкаванні і тэсты да рубрыкі «Птушкі».