Слоўнік > Камп'ютарная тэхніка > Мышка

Мышка

МЫШКА

(наз., ж.р.)

1. прыстасаванне, якое ўжываецца падчас працы з графічным інтэрфейсам камп’ютара.

2. маленькая шэрая жывёла.

Граматычныя формы

 

АДЗ.Л.

МН.Л.

N мышка  мышкі
N2 няма мышкі мышак
N3 спатрэбіцца мышцы мышкам
N4 бачыць мышку мышак
N5 карыстацца мышкай мышкамі
N6 размаўляць аб мышцы аб мышках
Чаргаванне К-Ц

Лексічная спалучальнасць 

Pron. + N: мая / ваша мышка

Adj. + N: аптычная, механічная.

+ N2: функцыі мышкі, асаблівасці мышкі

N + Prep.+ N2:  мышка для работы

+ N4: набыць/купіць мышку;

 Prep.+ N2+ N2: з дапамогай мышкі

 

Аднакаранёвыя словы і іх спалучальнасць

Мышыны (Adj.)мышыны хвост

 

Ужыванне ў мове 

—      Камп’ютарную мышку кладуць з правага боку.

      Сучасным вынаходніцтвам з’яўляецца аптычная мышка.