Слоўнік > Жывёлы > Мянушка

Мянушка

Мянушка, -і, ДМ -цы. Імя, якое даецца жывёлам: Бобік; фамільярны спосаб называння каго-небудзь паводле ўласцівасці, імя, прозвішча, прафесіі: Лысы, Санча, Хамяк, Прафесар.