Слоўнік > Жывёлы > Лясны

Лясны

Лясны, -ая, -ае. 1. Той, які мае дачыненне да лесу, знаходзіцца ў лесе і г.д. 2. У дачыненні да катоў – від афарбоўкі поўсці: шэра-карычневы ў палоску.