Слоўнік > Лічбы, лікі і лічэнне > шмат

шмат

шмат

Няпэўна-колькасны лічэбнік.

Сказы:

У класе вучыцца шмат вучняў.

Шмат гадоў мінула пасля таго, як мы пазнаёміліся.

Граматычныя формы: не скланяецца.