Слоўнік > Жывёлы > Котка

Котка

Котка – тое самае, што і кошка.

Кошка, -і, ДМ -шцы; родны склон множны лік -шак; жаночы род

1. Свойская жывёліна са звычкамі драпежніка, якая ловіць мышэй; самка ката.Кошка злавіла мыш. Кошка мяўкае. — Кошка вочкі жмурыць, а кіпцюры вострыць (прыказка). 2. Драпежная млекакормячая жывёліна сямейства кашэчых (леў, тыгр, барс і інш.). Дзікая кошка.

Тэст да рубрыкі «Жывёлы»