Слоўнік > Казачны слоўнік > Абамлець

Абамлець

Абамлець

Абамлець — збянтэжыцца, анямець ад нечаканага страху, здзіўлення і пад.

Абамлець ад нечаканай навіны.

Убачыць падарунак і абамлець ад нечаканай прыемнасці.