Слоўнік > Камп'ютарная тэхніка > Камп’ютар

Камп’ютар

КАМПЮТАР

(наз., м.р.)

  1. Машына, якая апрацоўвае дадзеныя згодна са спісам інструкцый. Мой асабісты кампютар.

Граматычныя формы

 

АДЗ.Л.

МН.Л.

N Мой кампютар Нашы кампютары
N2 Няма прыгожага кампютара Рамонт кампютараў
N3 Кампютару трэба энергія Даць кампютарам адзнаку
N4 Вазьмі той кампютар Паглядзі рабочыя кампютары
N5 Не ўражаны кампютарам Ганаруся сваімі кампютарамі
N6 Размова аб кампютары Яны спрачаліся аб кампютарах

 

Лексічная спалучальнасць 

Pron. + N :мой / ваш камп’ютар

Adj. + N: рабочы,персанальнальны,стацыянарны

N + N2: рамонт камп’ютара, задача камп’ютара, работа камп’ютара.

N + Prep. + N4файл на камп’ютары

+ N4: набыць/купіць, пачыніць камп’ютар; сабраць камп’ютар для супрацоўніка фірмы.

 + Prep. + N5: прыйсці з камп’ютарам на заняткі

 

Аднакаранёвыя словы і іх спалучальнасць

 

Кампютарны (Adj.): Камп’ютарная праграма, камп’ютарны клас.

Камп’ютарызаваны (Adj.): Камп’ютарызаваны рынак.

Камп’ютаршчык(N.)(разм.):Нам патрэбен камп’ютаршчык.

 


 

Ужыванне ў мове 

 

—        Прынясіце, калі ласка,свае камп’ютары!

—        У нас зламаўся камп’ютар.

—        Школа абсталявана новым кампютарным класам.