Слоўнік > Ежа, харчаванне > Напоі > Вада

Вада

Вада

1. Бескаляровая празрыстая вадкасць, якая прадстаўляе сабою хімічнае злучэнне вадароду і кіслароду і якая змяшчаецца ў атмасферы, глебе, жывых арганізмах і г. д.

2. Вадкасць, якая выкарыстоўваецца для задаволення смагі, падрыхтоўкі ежы і г. д.

Граматычныя формы:

Скланенне Адз. лік Мн. лік
N1 Вада Воды
N2 Вады Вод
N3 Вадзе Водам
N4 Ваду Воды
N5 Вадой Водамі
N6 (аб) вадзе (аб) Водах

 

Лексічная спалучальнасць:

Adj + N: Празрыстая, брудная, халодная, смачная вада

+ N: Наліць вады, выпіць ваду, закіпяціць ваду

N + N: Вада з крыніцы, вада пад зямлёй, вада сябра

Аднакаранёвыя словы:

Adj: вадзяны,

N: вадзянік, вадакачка

Ужыванне ў маўленні:

  1. Толью дзесьці на паваротах вада падмывае то адзін, то другі абрыў вымываючы з зямлі тоўстыя карэнні.
  2. Вада была такая чыстая, што нават круглыя гладкія каменьчыкі, якія ляжалі на дне ручая, здаваліся белымі карaлямі.
  3. Рэшатам вады не наносіш.