Слоўнік > Универсітэт > СЕСІЯ

СЕСІЯ

  1. Перыядычныя рабочыя пасяджэнні якой-небудзь установы, органа, арганізацыі. Сесія навуковага аб’яднання.
  2. Перыяд здачы экзаменаў у вышэйшых навучальных установах, тэхнікумах, спецыяльных вучылішчах. Экзаменацыйная сесія.

Граматычныя формы

  Адз.л. Мн.л.
N зімовая сесія зімовыя сесіі
N2 зімовай сесіі зімовых сесій
N3 зімовай сесіі зімовым сесіям
N4 зімовую сесію зімовыя сесіі
N5 зімовай сесіяй зімовымі сесіямі
N6 аб зімовай сесіі аб зімовых сессіях

 

Лексічная спалучальнасць

Pron. + N :наша сесія;

Adj. + N:цяжкая, летняя;

+ N2: здача сесіі;

V + N4: здаваць сесію;

 N + Prep. + N5:  цяжкасці з сесіяй;

+ Prep. + N6:  адлічыцца на сесіі.

Аднакаранёвыя словы і іх спалучальнасць

Сесійны (Adj.) Сесійны перыяд.

Ужыванне  ў  мове

  • Пасля кожнага семестра студэнты здаюць сесію.
  • Ад сесіі да сесіі жывуць студэнты весела.