Слоўнік > Универсітэт > ЗАЛІК

ЗАЛІК

Выгляд праверачнага выпрабавання ў вышэйшай навучальнай установе і іншых навучальных установах, а таксама адзнака, якая сведчыць праходжанне такіх выпрабаванняў.

Граматычныя формы

  Адз.л. Мн.л.
N прамежкавы залік прамежкавыя залікі
N2 прамежкавага заліку прамежкавых залікаў
N3 прамежкаваму заліку прамежкавым залікам
N4 прамежкавы залік прамежкавыя залікі
N5 прамежкавым залікам прамежкавымі залікамі
N6 на прамежкавым заліку на прамежкавых заліках

 

Лексічная спалучальнасць

Pron. + N : твой залік;

Adj. + N: цяжкі, лёгкі;

+ N2: здача заліку;

V + N4: здаваць залік;

N + N5 : залік аўтаматам;

+ Prep. + N6:  хвалявацца на заліку.

Аднакаранёвыя словы і іх спалучальнасць

Заліковы (Adj.) заліковая кніжка;

Залічана (Part.) адказ залічаны.

Ужыванне  ў  мове

  • На заліку ацэньваюць веды студэнта, але адзнака не ставіцца.
  • Каб дапусціцца да сесіі, трэба здаць усе залікі.