Слоўнік > Универсітэт > ЗАЛІКОВАЯ КНІЖКА

ЗАЛІКОВАЯ КНІЖКА

Дакумент, у якім змяшчаюцца запісы аб здачы студэнтам залікаў, іспытаў, абароне курсавых,  дыпломных прац і дысертацый, а таксама вытворчай практыкі.
Граматычныя формы

  Адз.л. Мн.л.
N заліковая кніжка заліковыя кніжкі 
N2 заліковай кніжкі заліковых кніжак
N3 заліковай кніжцы заліковым кніжкам
N4 заліковую кніжку заліковыя кніжкі
N5 заліковай кніжкай заліковымі кніжкамі
N6 у заліковай кніжцы у заліковых кніжках

 

Лексічная спалучальнасць

Pron. + Adj. + N : мая заліковая кніжка;

Adj. + Adj.  + N: добрая, парваная;

V + Adj. + N4: згубіць заліковую кніжку;

+ Prep. + Adj. + N6:  паставіць ў заліковай кніжцы.

Аднакаранёвыя словы і іх спалучальнасць

Залікоўка (N.) разм. забыць залікоўку.

Ужыванне  ў  мове

  • Залікі і адзнакі за іспыт ставяць у заліковую кніжку.
  • Без заліковай кніжкі прымаць іспыт нельга.