Слоўнік > Насякомыя > Чмель

Чмель

Чмель

Чмель

Насякомае, якое не баіцца холаду і ліцыцца адным з першых збіральнікаў нектару.

Адз. Лік Мн.лік
N Чмель Чмялі
N2 Чмяля Чмялёў
N3 Чмялю Чмялям
N4 Чмяля Чмялёў
N5 Чмялём Чмялямі
N6 Аб чмялю Аб чмялях

 

Словазлучэнні:

Махнаты чмель

Чмяліная сямейка

Чмяліны звон

 

Сказы:

Над кветкамі лілій гудзеў махнаты чмель.

Чмяліны звон ліўся над лугам.