Слоўнік > Дрэвы > Клён

Клён

клён

Клён

Адз. л.: Н. скл. клён, Р. скл. клёна (клёну — у значэнні матэрыялу), Д. скл. клёну, В. скл. клён, Т. скл. клёнам, М. скл. аб клёне.

Мн. л.:  Н. скл. клёны, Р. скл. клёнаў, Д. скл. клёнамВ. скл. клёны, Т. скл. клёнамі,  М. скл. аб клёнах.

Дрэвавая або кустовая расліна сямейства кляновых, драўніна якой ідзе на выраб
мэблі, музычных інструментаў і пад. Клён ты мой апалы, клён заледзянелы, Што стаіш, сагнуты? (Рыгор Барадулін)

Словазлучэнні: кляновы колер, прыгожы клён, маленькі клёнік, падлога з клёну.

Аднакаранёвыя словы: кляновы, клёнік, кляночак.