Крыжаванка

Уважліва чытайце ўсе заданні. Націсніце на лічбу, каб адказаць на пытанне. Адказваць на пытанні можна ў адвольным парадку.
1       2    
       
3    4       
       
       
 5        
       
 6        

Па гарызанталі:

1. Злы дух, больш злосны за іншых сядзібных нячысцікаў і цярпець не можа гультаёў. Жыве ў лазні.
3. Вялізны, барадаты стары, у звярыных шкурах на пакрытым поўсцю целе, з белым, як бяроста, тварам. Гаспадар лесу.
5. Яго ўяўлялі ў выглядзе велізарнага ценю. Валадар палёў і лугоў.
6. Дух, які па начах непрыкметна прабіраецца ў хату або гаспадарчыя пабудовы. Здзекуецца з сонных людзей, не перапыняючы іх сну.

Па вертыкалі:

2. Дарожны дух, грозны, але не злы. Яго ўяўлялі танклявым волатам у падраным балахоне з доўгімі рукавамі, даўгавалосым.
4. Дух, які робіць непакой цяжарным і нават можа перамяніць дзіця. Уяўлялі яе ў выглядзе жанчыны высокага росту, худой, бледнай, з праваленымі вачыма; па вечарах яна з аднаго двара пераходзіць на другі.