Галоўная старонка

 

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

СВЕТ ПРОДКАЎ

Галоўная

Народны каляндар

Літаратура

Кантакты

 

1. Крыжаванка

2. Выберыце правільны варыянт адказу

3. Віктарына

4. Пастаўце народныя святы ў адпаведнасці з цыклам года

5. Устаўце прапушчаныя словы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галоўная

Народны каляндар

Літаратура

Кантакты

© Бугай Вераніка Віктараўна
Філалагічны ф-т БДУ