Галоўная старонка

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

СВЕТ ПРОДКАЎ

Галоўная

Народны каляндар

Літаратура

Кантакты

 

Спіс літаратуры і спасылак

Міфы Беларусі
http://mifijslavyan.ru/categories/1.htm
Багі старажытных беларусаў
Духі старажытных беларусаў
http://rusalki.na.by/100.html
Народны каляндар
http://vk.com/bielaruski_kaliandar
http://www.jivebelarus.net/our-heritage/belarusian-holidays-kaliady.html
Народныя святы
http://jivebelarus.net/our-heritage/belarusian-holiday-and-ceremony.html
http://dzietki.org/article/cms_view_article.php?aid=5569&sid=3c80cf42ea7ee6558dd2ba0a71de812b
http://coolreferat.com/Беларускія_народныя_святы
http://www.rv-blr.com/dictonary?page=2
Беларускі фальклор. Казакова І.В. Курс лекцый.

Малюнкі ўзяты з сайта:
http://uzor.iatp.by/html/sense_.html
http://www.jivebelarus.net/our-heritage/belarusian-ornament.html

 

 

 

Галоўная

Народны каляндар

Літаратура

Кантакты

© Бугай Вераніка Віктараўна
Філалагічны ф-т БДУ