Практыкаванні > Граматыка праз фразеалогію > Практыкаванні з прыметнікамі

Практыкаванні з прыметнікамі

Практыкаванне 1. Дапішыце канчаткі прыметнікаў у назоўным склоне.

Практыкаванне 2. Дапішыце канчаткі прыметнікаў у родным склоне.

Практыкаванне 3. Дапішыце канчаткі прыметнікаў у давальным склоне.

Практыкаванне 4. Дапішыце канчаткі прыметнікаў у вінавальным склоне.

Практыкаванне 5. Дапішыце канчаткі прыметнікаў у творным склоне.

Практыкаванне 6. Дапішыце канчаткі прыметнікаў у месным склоне.

Практыкаванне 7. Устаўце прыметнікі ў адпаведнай форме назоўнага склону.

Практыкаванне 8. Устаўце ў тэкст прапушчаныя прыметнікі.

Практыкаванне 9. Злучыце дзве часткі ўстойлівых параўнанняў.

Практыкаванне 10. Злучыце дзве часткі ўстойлівых параўнанняў.

Практыкаванне 11. Сюрпрыз!