Тэксты / Teksty > Janka і ułamek

Janka і ułamek

Янка напісаў на дошцы дроб. Janka napisał na desce ułamek. Раптам ён задумаўся: а ці слушна напісаны дроб? Nagle się zamyślił: czy słusznie jest napisany ułamek? Паглядзеў на настаўніцу: яна была пакуль занятая класным журналам. Popatrzył na nauczycielkę: ona była jeszcze zajęta żurnalem klasowym. Нарэшце настаўніца паглядзела на дроб, напісаны Янкам, моўчкі паставіла ў ягоны дзённік адзнаку і сказала: “Сядай, Янка: два”. Wreszcie nauczycielka popatrzyła na ułamek, który został napisany przez Jankę, w milczeniu postawiła ocenę w jego dzienniku i powiedziała: “Wsiadaj, Janko: dwa”.

Mini-słownik: