Дыялогі / Dialogi > Pierwszy

Pierwszy

– Дзень добры, дзеці. Зараз будзем правяраць хатняе заданне. Спадзяюся,

што ўсе вывучылі тэму. Можа, хто гатовы адказаць першы? Пятрок,

ідзі да дошкі.

– Dzień dobry, dzieci. Teraz będziemy sprawdzać zadanie domowe.

Spodziewam się, że wszyscy się wyuczyli tematu. Może być, ktoś gotowy

odpowieść pierwszy? Piatrok, idź do deski.

– Ніна Васілеўна, я не вывучыў.

– Nina Wasileǔna, nie wyuczyłem się.

– Чаму?

– Dlaczego?

– Забыўся.

– Zapomniałem sobie.

– Ці запісваў ты хатняе заданне ў дзённік?

– Czy zapisywałeś zadanie domowe w dzienniku?

– Так.

– Tak.

– А якім чынам тады ты мог забыцца?

– Wtedy w jaki sposób mogłeś zapomnieć sobie?

– Я згубіў яго.

– Zgubiłem go.

– Што?

– Co?

– Дзённік.

– Dziennik.

– Дзе ты яго згубіў?

– Gdzie zgubiłeś?

– Не ведаю.

– Nie wiem.

– Тады запісаў бы заданне на паперку якую, не ведаю… Што ж, сядай на

месца, гора ты маё.

– Wtedy zapisałbyś zadanie na jakiś papier, nie wiem… Cóż, wsiadaj do

miejsca, nieszczęście moje.

Mini-słownik: