Дыялогі / Dialogi > Urodziny

Urodziny

-Kiedy masz Urodziny, Anno?
-Urodziłam się wiosną, siódmego kwietnia. A ty, Eleno?
-A ja jestem 28 stycznia, to w przyszłym tygodniu w środę.
-O, świetnie, zaznaczę w kalendarzu, że trzeba pogratulować 28 stycznia.