Практыкаванні / Ćwiczenia > Граматыка праз фразеалогію

Граматыка праз фразеалогію

У гэтым раздзеле прапануем вывучаць граматыку беларускай мовы разам з фразеалогіяй! Прапанавыныя практыванні па граматыцы базуюцца на беларускіх прыказках, прымаўках і фразеалагізмах, таму вы зможаце не толькі праверыць свае практычныя і тэарэтычныя веды і ўменні, але і ўзбагаціць свой слоўнікавы запас устойлівымі спалучэннямі.

(Па-беларуску) Практыкаванні з дзеясловамі
(Па-беларуску) Практыкаванні з прыметнікамі
(Па-беларуску) Практыкаванні з прыназоўнікамі
(Па-беларуску) Практыкаванні з назоўнікамі