Асновы / Podstawy > Kurs języka białoruskiego na poziomie A1 dla Polaków > Lekcja 3. Miękkie głoski w języku białoruskim

Lekcja 3. Miękkie głoski w języku białoruskim

Już dobrze czytasz po białorusku! W tej lekcji dowiemy się, jak brzmią po białorusku spółgłoski miękkie i jak zaznacza się miękkość w pismie.

Posłuchaj wyrazów i powtórz je za lektorem.

Неба – niebo, кветка – kwiat, мяч – piłka, мята – mięta, вёслы – wiosła, пёрка – piórko, гравюра – grawiura, бюст – biust, кніга – książka, кіт – wieloryb.

Przeanalizuj przeczytane wyrazy i zrób następne ćwiczenie.

Zadanie 1 „Zapisz sylaby po białorusku”

Uzupełnij wszystkie luki i kliknij „Sprawdzić”. Jeżeli nie jesteś pewien, kliknij „Odkryj literę”.

 

Za pomocą liter Я, Е, Ё, Ю zaznacza się miękkość poprzedniej spółgłoski i odpowiednia samogłoska: я – [a], е – [e], ё – [o], ю – [u]. Spółgłoska przed i zawsze jest miękka.

 

Zadanie 2 „Dyktando literkowe”.

Posłuchaj wyrazów i wpisz odpowiednie litery:

Dyktando literkowe

 

Zadanie 3 „Jaką sylabę słyszysz?”

Posłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź:

Jaką sylabę słyszysz?

Zadanie 4 „Niewiarygodny tłumacz”

Te słowa brzmią identycznie po polsku i po białorusku. Zapisz je cyrylicą.
Uzupełnij wszystkie luki i kliknij „Sprawdzić”. Jeżeli nie jesteś pewien, kliknij „Odkryj literę”.

Nauczymy się jeszcze jednej spółgłoski. zawsze jest miękka i brzmi
tak samo, jak polskie J.

Posłuchaj wyrazów i powtórz za lektorem:

Мой, твой, чый, зайчык, чайнік, слайд, байдарка.

 Dźwięk J

Zadanie 5 „Co znaczą te słowa”

Rozwiąż quiz, żeby się upewnić, że dobrze rozumiesz znaczenia podanych słów.

Trzymaj się! Mało już pozostało!

Warto dodać, że połączenia, które po polsku zapisujemy za pomocą J i samogłoski, po białorusku zaznaczają się jedną literą: я, е, ё, ю w zależności od dźwięka: ja – я, je – е, jo – ё, ju – ю.

Posłuchaj słów i powtórz je za lektorem.

я, яблык, яскравы, ясны, заяц, елка, ежа, ежджу, ёга, ёгурт, юрыдычны, пытаю, разумею.

 

Zadanie 6 „Dialog bez liter”

Posłuchaj nagrania i wpisz brakujące litery.

Dialog

Tłumaczenie:

– Jak się masz?
– Wspaniale! A jak u Ciebie leci?
– Też dobrze. Co teraz robisz?
– Gram na bałałajce. Słyszysz?
– Mój brat teraz gra na wiolonczeli, dlatego źle słyszę.
– Jasne, rozumiem.

 

I ostatni krok!

Jeżeli miękka głoska jest na końcu wyrazu, to po niej pisze się miękki znak: ь. To nie jest żaden samodzielny dźwięk, tylko zaznacza miękkość:

miękki znak

Конь, алень, чэрвень, ліпень, жнівень.

Zadanie 7 „Bez przesady”

Pogrupuj powyższe słowa: jakie oznaczają zwierzęta, a jakie – letnie miesiące?

 

Już znasz wszystkie litery białoruskiego alfabetu. Cały alfabet z nazwami liter możesz zobaczyć tutaj.

Mamy nadzieję, że wciąż chętnie uczysz się białoruskiego. Oceń własne osiągnięcia, a my czekamy na następnej lekcji!