Асновы / Podstawy > Kurs języka białoruskiego na poziomie A1 dla Polaków > Lekcja 9. Co to jest?

Lekcja 9. Co to jest?

W tej lekcji będziemy poznasz dużo nowych słów, które często wykorzystujemy w codziennej rozmowie, nauczysz się liczebników od 0 do 10 i powtórzysz mianownik.

Karol i Emilia dość często piszą do siebie. Emilia jest zainteresowana postępami Karola w nauce białoruskiego.

Karol: Прывіта́нне, Эмі́лька!
Emilia: Прывіта́нне, Ка́раль! Miałeś dzisiaj lektorat?
Karol: Tak! I nauczyłem się nowych słów. Mogę nazwać prawie wszystko dookoła.
Гэта сшы́так, кні́га, ру́чка і ало́вак . Гэ́та мае́ акуля́ры і тэлефо́н.
IMG_5771Там акно́ і кве́тка.
Тут дзве́ры і малю́нак. На ім машы́на, рака́, дрэ́ва, со́нца, мужчы́на, жанчы́на і дзіця́. А ўні́зе імя́ і про́звішча: Ма́рэк Калясі́ньскі. Ма́рэк Калясі́ньскі – гэ́та мой мало́дшы брат.

Zadanie 1 „Co to jest?”: wybierz podpis do przedmiotów na obrazku.

Zadanie 2 “Jakiego rodzaju są te słowa?”: pogrupuj słowa w zależności od rodzaju

Emilia: A czy znasz przymiotniki po białorusku? Potrafisz opisać te przedmioty?
Karol: Малю́нак ве́льмі мі́лы. Акно́ вялі́кае, а кве́тка мала́я. Сшы́так то́нкі, а падру́чнік то́ўсты. Тэлефо́н ве́льмі стары́. А акуля́ры но́выя. Я лічу́, што яны́ мо́дныя і прыго́жыя.

Zadanie 3 „Jacy oni są”: popatrz na obrazek i wybierz odpowiedni przymiotnik

Zadanie 4 “Powtórzmy liczbę mnogą”: dopisz końcówki liczby mnogiej

Emilia: Powiedziałeś, że masz młodszego brata. Opowiedz jeszcze o swojej rodzinie.
Karol: Zaraz, przypomnę tylko białoruską konstrukcję. Nie mówimy „Ja mam”, tylko mówimy „У мяне ёсць”, prawda?
Emilia: Właśnie tak!
Karol: У мяне́ ёсць ма́ці і ба́цька. Ёсць такса́ма бабу́ля і дзяду́ля. Гэ́та бацькі́ маё́й ма́мы. У мяне́ ёсць мало́дшы брат і стар́эйшая сястра́. У яе́ ёсць муж і дзе́ці: сын і дачка́. Гэ́та мае́ пляме́ннік і пляме́нніца. У майго́ ба́цькі ёсць брат і сястра́. Гэ́та мае́ дзя́дзя і цё́ця. Вось така́я мая́ сям’я́!

Zadanie 5 „Сям’я́ – rodzina”: wybierz parę dla każdego członka rodziny

Zadanie 6 „Kto to jest?”: połącz nazwy pokrewieństwa i ich opisy

Zadanie 7 „Rodzina Aliny”: opisz rodzinę Aliny od pierwszej osoby

Zadanie 8 „Liczymy”: posłuchaj nagrania i umieść liczebniki w poprawnej kolejności
Liczebniki 0-10

Zadanie 9 „Ко́лькі – ile”

Odpowiedz na pytania wpisując cyfry. Nie staraj się zrozumieć każde słowo, tylko postaraj się złapać ogólny sens. Wpisując cyfrę, przypomnij, jak ona się wymawia po białorusku. Tłumaczenia pytań znajdziesz, jeżeli klikniesz znaczek z żarówką w lewym górny rogu.

W następnej lekcji czekają na Ciebie następne liczebniki, dopełniacz i relacja z pobytu Karola w górach. Bądź z nami!