Асновы / Podstawy > Kurs języka białoruskiego na poziomie A1 dla Polaków > Lekcja 13. Smacznego!

Lekcja 13. Smacznego!

Mamy nadzieję, że jesteś po posiłku, bo planujemy rozmawiać o jedzeniu.
Też nauczymy się nowego przypadka – biernika.

Na początku nowe słownictwo.

Zadanie 1 „Owoce i warzywa”: połącz nazwy i obrazki

Zadanie 2 „Nabiał, mięso czy pieczywo?”: pogrupuj słowa

Już masz duży zasób słownikowy, a więc potrafisz zrozumieć teksty.

Dialog 1

Emilia i jej białoruska koleżanka Weronika poszły do restauracji.

Афіцыя́нт: До́бры дзень! Калі ла́ска, меню́ для вас і для вас.
Эмі́лія: Дзя́куй!

(Праз 5 хвілін)

Эмі́лія: Мне, калі ла́ска, грыбны́ суп, сма́жаную бу́льбу і пе́чанага ка́рпа.
Верані́ка: А мне, калі ла́ска, ва́раную гаро́дніну і свіну́ю адбіўну́ю.
Афіцыя́нт: Што вы бу́дзець піць?
Эмі́лія: Апельсі́навы сок.
Верані́ка: Зялё́ную гарба́ту, калі ла́ска.

Dialog 2

Emilia często je w stołówce.

Эмі́лія: До́бры дзень! Мне, калі ла́ска, куры́ную катле́ту і пюрэ́. І яшчэ́ рассо́льнік. Ці ёсць яшчэ́ кампот?
Афіцыя́нтка: Не, заста́ўся то́лькі сок і кефі́р.

Dialog 3

A potem kupuje jeszcze coś w bufecie.

Эмі́лія: Мне, калі ла́ска, піро́жнае і ка́ву з вяршка́мі і цу́крам. І яшчэ́ бу́лачку з джэ́мам з сабо́й, калі ла́ска.
Афіцыя́нтка: Калі ла́ска!

Gramatyka

We wszystkich dialogach pojawia się biernik. Nauczymy się tego przypadka. W sumie nie jest trudny, tylko rodzaj żeński może sprawiać kłopoty.

Końcówki rzeczowników rodzaju męskiego

а – dla pywotnych na twardą настаўніка, мужа, сябра
я – dla żywotnych na miękką каня
у – dla żywotnych mających końcówkę -a w mianowniku бацьку, тату
Nieżywotne- jak w mianowniku горад, пракспект

Końcówki rzeczowników rodzaju żeńskiego

у, ю вуліцу, Марысю
ноч

Końcówki rzeczowników rodzaju nijakiego

= Н. скл. прозвішча, імя

Końcówki rzeczowników nieżywotnych w liczbie mnogiej są takie same jak w mianowniku.

Końcówki przymiotników w bierniku

rodzaj męski -ага (z rzeczownikiem żywotnym) малодшага брата
jak w mianowniku z rzeczownikiem nieżywotnym вялікі стол
rodzaj żeński -ую шырокую
rodzaj nijaki -ае вялікае
liczba mnoga ых, іх (z rzeczownikami żywotnymi) добрых суседзяў, маіх братоў, 
jak w mianowniku z rzeczownikami nieżywotnymi шырокія праспекты

Zadanie 3 „Nabiał”: uzupełnij zdania zwracając uwagę na formy biernika

Zadanie 4 „Jem bardzo dużo”: wpisz końcówki rzeczowników i przymiotników. Jeżeli końcówka jest zerowa, wpisz łacińskie X.

Czas na nowe słownictwo. Czy potrafisz ułożyć menu w białoruskiej restauracji?

Zadanie 5 „Menu”: pogrupuj nazwy dań jak w menu

Zadanie 6 „Wykreślamy trudne słowa”: znajdź 10 trudnych słów z tej lekcji wśród chaosu literkowego

Białoruska kuchnia jest bardzo różnorodna i smaczna.
Planujemy stworzyć na stronie rozdiał z przepisami, śledź informacje!