Język białoruski z inspiracją!

Witamy na stronie do nauki białoruskiego. Właśnie uruchamiamy kurs dla Polaków uczących się białoruskiego od zera. Niektóre lekcje już są dostępne. Bądź pierwszy!

Użyteczne materiały znajdziesz też tutaj:

Слоўнік – вывучаем словы і іх ужыванне ў мове. / Słownik – uczymy się słów i ich użycia w języku.

Дыялогі – размаўляем, задаём пытанні, вучымся камунікаваць. / Dialogi – rozmawiamy, zadajemy pytania, uczymy się rozmawiać.

Тэксты – чытаем, слухаем, паўтараем. / Teksty – czytamy, słuchamy, powtarzamy.

Практыкаванні – спраўджваем сябе і замацоўваем веды. / Ćwiczenia – sprawdzamy siebie i utrwalamy wiedzę.