Дадаткі > Фразеалогія > Фразеалагізмы са словам «зямля»

Фразеалагізмы са словам «зямля»

Выканайце заданне, каб праверыць, ці ведаеце беларускія ўстойлівыя адзінкі са словам «зямля». Увага! На выкананне задання адводзіцца адна хвіліна. Неабходна злучыць устойлівую адзінку і яе значэнне.

zadanne 1

Ад зямлі не адрос

вельмі малы
Dosłownie: od ziemi nie odrósł

Znaczenie: bardzo mały

Дословно: от земли не отрос

Значение: очень маленький

Соответствие: от горшка два вершка

Аж зямля закурэла

бегчы вельмі хутка

Dosłownie: od ziemi dym poszedł

Znaczenie: biec bardzo szybko

Дословно: аж от земли дым пошёл

Значение: бежать очень быстро

Аж зямля стогне

так казалі пра гучную перастрэлку, бамбёжку

Dosłownie: nawet ziemia jęczy

Znaczenie: tak mówiono o głośnych strzałach, bombardowaniu

Дословно: аж земля стонет

Значение: так говорили про громкую перестрелку, бомбёжку

Соответствие: аж земля стонет

Благая зямля й не родзіць, і насення не зводзіць

колькі гаспадар высеяў на дрэннай зямлі, столькі і намалоціць

Dosłownie: kiepska ziemia nie rodzi, lecz i nasienia nie psuje

Znaczenie: gospodarz otrzyma przynajmniej tyle zboża, ile posiał

Дословно: плохая земля и урожая не приносит, и зерна не портит

Значение: сколько хозяин высеял на плохой земле, столько и намолотит

Благая зямля і прэч не гоніць, і хлеба не дае

калі зямля дрэнная, яна дае мала хлеба, але гаспадар баіцца пакінуць зямлю

Dosłownie: kiepska ziemia nie przegania, ale chleba nie daje

Znaczenie: kiepska ziemia daje niebogaty urodzaj, ale gospodarz boi się pozostawić rolnictwo

Дословно: плохая земля прочь не гонит и хлеба не даёт

Значение: если земля плохая, она даёт мало хлеба, но хазяин всё равно боится её оставить

Добры сябра таго не дасць, што благая зямелька

зямля хоць і скупа родзіць, але з году ў год дае сродкі для існавання

Dosłownie: dobry przyjaciel nie da tego, co da kiepska ziemia

Znaczenie: chociaż ziemia daje niebogaty urodzaj, ale co roku daje środki do życia

Дословно: хороший друг не даст того, что плохая земля

Значение: земля хоть и даёт бедный урожай, но из года в год даёт средства к существованию

Долках сядзь, і на зямлі ногі пастаўляй

так кажуць чалавеку, які не знаходзіць месца сесці

Dosłownie: na dole usiądź i na ziemię nogi postaw

Znaczenie: tak się mówi do człowieka, który nie może znaleźć miejsca, żeby usiąść

Дословно: на полу сядь и на земли ноги порасставляй

Значение: так говорят человеку, который не находит места присесть

Жывы ў зямлю не палезеш

так кажа чалавек, які кепска жыве. Жыццё яму не падабаецца, але памерці па сваёй волі немагчыма

Dosłownie: żywy do ziemi nie wleziesz

Znaczenie: tak mówi człowek, któremu źle się żyje. Życie mu się nie podoba, ale nie można umrzeć według własnego żądania

Дословно: живой в землю не полезешь

Значение: так говорит человек, которому плохо живётся. Жизнь ему не нравится, но умереть по своей воле невозможно

З зямелькаю пабрацца

памерці

Dosłownie: wziąć ślub z ziemią

Znaczenie: umrzeć

Дословно: жениться на земле

Значение: умереть

Соответствие: сойти в могилу

З зямлёю ды з магілаю ажаніцца

памерці

Dosłownie: ożenić się z ziemią i grobem

Znaczenie: umrzeć

Дословно: жениться на земле и на могиле

Значение: умереть

Соответствие: сойти в могилу

З зямлёю змяшаць

знішчыць дашчэнту

Dosłownie: przemieszać z ziemią

Znaczenie: zniszczyć

Дословно: с землёй смешать

Значение: уничтожить

Соответствие: стереть в мелкий порошок

З сырой зямлёю шлюб узяць

памерці

Dosłownie: wziąć ślub z ziemią

Znaczenie: umrzeć

Дословно: жениться на земле

Значение: умереть

Соответствие: сойти в могилу

Зямлёю пахнуць

так кажуць пра чалавека пры смерці

Dosłownie: pachnąć ziemią

Znaczenie: tak się mówi o człowieku przy śmierci

Дословно: землёй пахнуть

Значение: быть при смерти

Соответствие: одной ногой в могиле, дышать на ладан

Зямлю дзерці

добра расці (пра збожжа)

Dosłownie: drzeć ziemię

Znaczenie: dobrze rosnąć (o zbożu)

Odpowiednik:

Дословно: рвать землю

Значение: хорошо расти (о зерновых)

Соответствие: расти как на дрожжах

Зямлю парыць

быць мёртвым

Dosłownie: parzyć ziemię

Znaczenie: być martwym

Дословно: парить землю

Значение: быть мёртвым

Зямлю цяжыць

так кажуць пра чалавека пры смерці

Dosłownie: być dla ziemi ciężarem

Znaczenie: tak się mówi o człowieku przy śmierci

Дословно: отягчать землю

Значение: быть при смерти

Соответствие: небо коптить

Зямля не падымае

вельмі шмат

Dosłownie: ziemia nie unosi

Znaczenie: bardzo dużo

Дословно: земля не поднимает

Значение: очень много

Соответствие:

Зямля ненаедная

сквапны чалавек

Dosłownie: ziemia nienajedna

Znaczenie: skąpy człowiek

Дословно: земля ненаедная

Значение: скупой человек

Зямля святая ўсіх (нас) зраўняе

усе людзі роўныя пасля смерці

Dosłownie: ziemia jest święta i po śmierci wszystkich robi równymi

Znaczenie: wszyscy są równe po śmierci

Дословно: земля святая нас всех сравняет

Значение: все равны после смерти

Каб цябе зямля не насіла

праклён, пажаданне смерці

Dosłownie: niech cię ziemia nie nosi

Znaczenie: przekleństwo, życzenie śmierci

Дословно: чтоб тебя земля не носила

Значение: проклятие, пожелание смерти

Каб я праз зямлю праваліўся

клятва. Гэта значыць, што чалавек жыццём адказвае за свае словы

Dosłownie: niech ja do ziemi wpadnę

Znaczenie: człowiek życiem odpowiada za swoje słowa

Дословно: чтоб я сквозь землю провалился

Значение: это означает, что человек жизнью отвечает за свои слова

Соответствие: провалиться мне сквозь землю

Калі хочаш хлеба мець, трэба зямліцы глядзець

каб мець прыбытак, трэба шмат працаваць

Dosłownie: jeżeli chcesz mieć chleb, trzeba troszczyć się o ziemię

Znaczenie: trzeba dużo prcować, żeby cokolwiek otrzymać

Дословно: если хочешь иметь хлеб, надо ухаживать за землёй

Значение: чтобы иметь доход, надо много работать

Соответствие: любишь кататься – люби и саночки возить

На чорную зямлю скапытаваць

знішчыць дашчэнту

Dosłownie: stłuc kopytami na czarną ziemię

Znaczenie: zniszczyć

Дословно: столочь копытами в чёрную землю

Значение: уничтожить

Соответствие: стереть в мелкий порошок

Напіцца (набрацца) як зямля

быць вельмі п’яным

Dosłownie: napić się jak ziemia

Znaczenie: być bardzo pijanym

Дословно: напиться, как земля

Значение: быть очень пьяным

Не мы хлебам зямлю кормім, а зямля нас

так кажуць таму, хто занадта густа сее збожжа

Dosłownie: nie my karmimy ziemę, lecz ziemia nas

Znaczenie: tak się mówi do człowieka, który bardzo gęsto sieje zboże

Дословно: не мы землю хлебом кормим, а земля нас

Значение: так говорят тому, кто слишком густо сеет зерно

Неба кажа, што боты, зямля кажа, што босы

так кажуць пра боты, якія зверху выглядаюць добра, а на падэшвах маюць дзіркі. Таксама кажуць так пра любую рэч, якая выглядае добра, але непрыдатная да ўжытку

Dosłownie: niebo mówi, że ma buty, ziemia mówi, że jest bosy

Znaczenie: tak się mówi o butach, których górna część wygląda dobrze, podeszwa zaś ma dziury. Mówi się tak również o każdej rzeczy, która wygląda dobrze, lecz nie może być używana

Дословно: небо говорит, что сапоги, земля говорит, что босой

Значение: так говорят про сапоги, которые сверху выглядят хорошо, а на подошвы в дырках. Также говорят так про любую вещь, которая выглядит хорошо но не может использоваться

Носам у зямлю паляцець

упасці

Dosłownie: nosem do ziemi polecieć

Znaczenie: upaść

Дословно: носом в землю полететь

Значение: упасть

П’яны як зямля

вельмі п’яны

Dosłownie: pijany jak ziemia

Znaczenie: bardzo pijany

Дословно: пьяный, как земля

Значение: очень пьяный

Соответствие: пьяный в стельку

У зямлю ўвагнаць

давесці кагосьці да смерці

Dosłownie: zagnać do ziemi

Znaczenie: doprowadzić kogoś do śmierci

Дословно: в землю загнать

Значение: довести кого-то до смерти

Соответствие: загнать в могилу

У чорную зямлю ўлажыць

давесці кагосьці да смерці

Dosłownie: do czarnej ziemi włożyć

Znaczenie: doprowadzić kogoś do śmierci

Дословно: в чёрную землю уложить

Значение: довести кого-то до смерти

Соответствие: загнать в могилу

Хоць жывому ў зямлю сырую лезь

так кажуць, пра вельмі цяжкую жыццёвую сітуацыю

Dosłownie: lepiej żywym do wilgotnej ziemi leźć

Znaczenie: tak się mówi o trudnej sztuacji życiowej

Дословно: хоть живому в сырую землю полезай

Значение: так говорят об очень трудной жизненной ситуации

Цягнуцца як смоўж (як гад) па зямлі

ісці павольна

Dosłownie: ciągnąć się jako ślimak (jak wąż) po ziemi

Znaczenie: iść powoli

Дословно: тащиться, как улитка (змея) по земле

Значение: идти медленно

Соответствие: идти нога за ногу

Што зямлёю сакрыта, няхай будзе забыта

пра памерлых не кажуць кепска

Dosłownie: co jest w ziemi skryte, niech będzie zapomniane

Znaczenie: o zmarłych nie mówi się źle

Дословно: что землёй скрыто, пусть будет забыто

Значение: о мёртвых не говорят плохо

Як зямлю прадаўшы

быць у адчаі

Dosłownie: jakby ziemię sprzedał

Znaczenie: być w rozpaczy

Дословно: как землю продав

Значение: быть в отчаянии

Соответствие:

Як пад зямлёю

так кажуць пра чалавека, які кепска, ніякавата сябе адчувае

Dosłownie: jak pod ziemią

Znaczenie: tak się mówi o człowieku, który nieprzyjemnie, niewłaściwie się czuje

Дословно: как под землёй

Значение: так говорят про человека, который плохо, неудобно себя чувствует

Соответствие: как в воду опущенный

Як праз зямлю праваліўся

знікнуць бясследна

Dosłownie: jak do ziemi wpaść

Znaczenie: zaginąć bez śladu

Дословно: как сквозь землю провалился

Значение: исчезнуть бесследно

Соответствие: как сквозь землю провалился

Прапануем выканаць заданні для замацавання ўстойлівых адзінак беларускай мовы

Заданне 2

zadanne3

zadanne4