Тэ́ксты > Дзе́нь у го́радзе

Дзе́нь у го́радзе

vioska

Прые́хаўшы з вё́скі, дзе́ то́лькі дзве ву́ліцы сутыка́юцца адна́ з адно́й на скрыжава́нні, Міко́ла заду́маўся. Яму́ згада́ўся той паваро́т уле́ва,  за які́м адкрыва́ецца сусе́дава ха́та. Там жа стая́ць і ро́зныя гаспада́рчыя пабудо́вы. На вё́сцы не так, як у го́радзе. Няма́ ту́т табе́ ні пешахо́дных перахо́даў, ні падзе́мных перахо́даў, ні на́ват святлафо́раў. Зато́е тут пану́е цішыня́ і спако́й, яко́га так не стае́ ў го́радзе.

Трэ́ці  

Скрыжава́нне 

Уле́ва

Пешахо́дны перахо́д 

Падзе́мны перахо́д 

Святлафо́р