Тэ́ксты > Пля́містае шча́сце

Пля́містае шча́сце

Плямістае шчасце

Плямістае шчасце

Мале́нькі Нікі́тка заўсё́ды ма́рыў атрыма́ць у падару́нак саба́ку. Бацькі́ падары́лі хло́пчыку мале́нькае шчаня́. Яно́ было́ бе́ленькае, з чо́рнымі пля́мамі на ла́пах, спі́не і пы́сцы. Саба́ка любі́ў гуля́ць з мя́чыкам, бе́гаць ра́зам са сваі́м гаспадаро́м, дурэ́ць. Нікі́тка атрыма́ў у падару́нак сапра́ўднага ся́бра – сваё́ пля́містае шча́сце.

 

 

 

 

 

Пы́ска

Ла́пы