Тэ́ксты > Мату́ліны во́чы

Мату́ліны во́чы

Матуліны вочы

Матуліны вочы

Дзяўчы́нка малява́ла падару́нак для сваё́й мату́лі. Застало́ся намалява́ць то́лькі во́чы. Гэ́та са́мае склада́нае, бо які́я ж прыго́жыя яны́, мату́ліны во́чы! У іх мільгаці́ць аге́ньчык дабрыні́ і цяпла́, ласка́васці. Ці лё́гка намалява́ць тую любо́ў, з яко́й мату́ля глядзі́ць на нас? А калі́ ў гэ́тых вача́х з’яўля́ецца ўсме́шка, то гэ́та, напэ́ўна, ле́пшы падару́нак.

 

 

 

Мату́ля