Сло́ўнік > Вымярэ́нне ча́су > Калянда́р > Тра́вень

Тра́вень

Травень

Тра́вень – са́мы цёплы і прыго́жы ме́сяц вясны́.

Мой Дзень наро́дзінаў прыпада́е на тра́вень.

У афіцы́йных сло́ўніках белару́скай мо́вы тра́вень называ́юць ма́ем.

У тра́ўні ча́сам быва́е ве́льмі гара́чае надво́р’е.