Сло́ўнік > Тра́нспарт > Метро́

Метро́

Метро

Метро

Метро

Метро́ – суча́сны падзе́мны від тра́нспарта, які́ існуе́ ў вялі́кіх гарада́х.

metro_sychasny

Мы дабіра́ліся да ўніверсітэ́та на метро́.

my_dabiralisya

Каб увайсці́ ў метро́, трэ́ба спача́тку спусці́цца ў падзе́мны перахо́д.

kab_yvaystsi