Сло́ўнік > Тра́нспарт > Метрапалітэ́н

Метрапалітэ́н

Метрапалітэн

У мі́нскім метрапалітэ́не адкры́лі но́выя ста́нцыі.

Метрапалітэ́ну патрабу́юцца рабо́тнікі ахо́вы ста́нцый.

Шмат жыхаро́ў го́рада карыста́юцца паслу́гамі метрапалітэ́на.