Сло́ўнік > Тра́нспарт > Маршру́тка

Маршру́тка

Маршрутка

Я е́ду на пра̂цу на маршру́тцы.

Маршру́тка е́дзе па маршру́це грама́дскага тра́нспарту і спыня́ецца то́лькі на прыпы́нках грама́дскага тра́нспарту.

Кіро́ўца маршру́ткі паві́нен выбіва́ць чэк пасля́ апла́ты прае́зда.