Сло́ўнік > > Праба́чце! Дару́йце!

Праба́чце! Дару́йце!

Вы́раз маўле́нчага этыке́ту, які́ выкарысто́ўваецца ў сітуа́цыі прабачэ́ння.  Гэ́та фо́рма ўжыва́ецца памі́ж  лю́дзьмі, які́я звярта́юцца адзі́н да аднаго́ на “Вы́”.

– Праба́чце, але́ гэ́та ме́сца заня́та.

– І Вы, дару́йце. Я не звярну́ў ува́гі.

Test samacantroly veday pa belaruskai move (спампаваць файл у фармаце Excel.xlsx)