Сло́ўнік > Мэбля > Ту́мба

Ту́мба

Ту́мба (ж.р.) – падстаўка для чаго-н. у выглядзе слупка.

Мы не хо́чам вас абра́зіць, спада́рыня, але зірні́це на гэ́ту ту́мбу, на яко́й сядзя́ць тры руды́я ко́ткі. Калі́сьці гэ́тая ту́мба была́ жо́ўтай, а цяпе́р яна́ чо́рная! (М. Мартысевіч)

 

Граматычныя формы

Адз.л. Мн.л.
N прыго́жая ту́мба цудо́ўныя ту́мбы
N2 не было́ ту́мбы не было́ ту́мбаў
N3 ту́мбе ту́мбам
N4 набы́ць ту́мбу набы́ць ту́мбы
N5 ту́мбай  ту́мбамі
N6 стая́ць пры ту́мбе стая́ць пры ту́мбах

tumba