Сло́ўнік > Мэбля > Ша́фа

Ша́фа

Шафа

Сло̀вазлучэ́нні:

  • Высо́кая ша́фа.

Ска́зы:

На ша́фе стаі́ць тэлеві́зар.

У віта́льні ў нас стаі́ць ша́фа з ве́рхнім адзе́ннем.