Сло́ўнік > Мэбля > Па́рта

Па́рта

Парта

Сло̀вазлучэ́нні:

  • Шко́льная па́рта.
  • Сусе́д па па́рце.

Ска́зы:

Хло́пчык сядзі́ць за па́ртай і пі́ша дыкто́ўку.

На па́рце ляжы́ць а́ркуш папе́ры і ало́ўкі ро́зных ко́лераў.