Сло́ўнік > Мэбля > Дзве́ры

Дзве́ры

Дзве́ры (мн.л.)– канструкцыйны элемент будынка, які служыць для ўваходу і выхаду з яго.

На адно́й сцяне́ скле́па хло́пчык уба́чыў дзве́ры, заро́слыя павуці́ннем, а по́бач– аха́пак се́на, пакі́нуты, віда́ць, ране́йшымі гаспадара́мі.

 

 Граматычныя формы

Адз.л. Мн.л.
N прыго́жыя дзве́ры
N2 стая́ць каля́ дзвярэ́й
N3 дзвяра́м
N4 замкну́ць дзве́ры
N5 бра́згаць дзвяры́ма
N6 захра́снуць у дзвяра́х

dzviery