Сло́ўнік > Кветкі > Маргары́тка

Маргары́тка

Маргарытка

Маргарытка

  • травяні́стая раслі́на сяме́йства а́стравых з дро́бнымі ружо́вымі, бе́лымі і чырво́нымі кве́ткамі (прыме́тнік: маргары́ткавы).

 

 

  Адз.л. Мн.л.
N Маргары́тка Маргары́ткі
N2 Маргары́ткі Маргары́ткаў
N3 Маргары́тке Маргары́ткам
N4 Маргары́тку Маргары́ткі
N5 Маргары́ткай Маргары́ткамі
N6 Маргары́тке Маргары́тках

–         Пры́клады словаўлучэ́нняў:

1.     маргары́ткавы пах;

2.     ружо́выя маргары́ткі;

–          Пры́клады ска́заў: 

1.     У фрукто́вым са́дзе ўсё пустазе́лле было́ вы́палатым і пад до́ўгімі рада́мі дрэў раслі́ то́лькі маргары́ткі.

2.     Нядрэ́нна было́ б спле́сці вяно́к з маргары́так.